torsdag 29. september 2016

Opplegg fredag

A Common Project

På fredag skal dere få en introduksjon til ‘The Common Project’. Det er et samarbeidsprosjekt mellom alle studenter i første-, andre- og tredjeårskull, og byen forøvrig. Et prosjekt som er ‘common’ for alle dere, og som kan undersøke hva som kan og bør være ‘common’ i arkitektur. Det vil bestå av flere oppgaver der man jobber med en av dem, over tre dager, sammen med studenter fra de andre årskullene. Disse oppgavene tar tak i aktuelle temaer og forsøker å bygge på tiltak som allerede er i gang. Oppgavene vil gi dere mulighet til å jobbe med noe veldig spesifikt, videreutvikle visse ferdigheter, og ikke minst reflektere over hva arkitektur kan bidra til.

Det finnes en variasjon i type oppgaver slik at dere får mulighet til å ta eierskap i prosjektet, prøve noe nytt og finne ny måter og jobbe på. Alle oppgavene kommer til å bidra til at prosjektet kan avsluttes med noe mer enn en kjedelig vernissage i gangen, men heller i en utstilling og fest i spesial-lagde omgivelser som virkelig setter lys på et tema og arbeidet dere har gjort.

Det er viktig at dere er med på opplegget på fredag slik at dere kan forstå hva oppgavene innebærer, hvilke muligheter det gir og hva det overordnede temaet til prosjektet er.

Fredag 30. September i S3
0915 Kort introduskjon til temeat og filmen.
0920 Film: Citizen Architect (Intro til Rural Studio)
1015 Pause
1030 Hva er ‘common’? En videre forklaring av hva temaet kan innebære.
1045 Presentasjon av oppgavene + gruppeinndeling.
(de som er til stede får velge oppgave)
1120 Gruppene diskutere oppgavene sine på egenhånd - gjerne over lunsj.
1300 Veiledere møter gruppene på mellomrommet for å diskutere oppgavens mål, muligheter og fremdriftsplan (behov varierer med oppgavetype)
1415 Fellesforelesning i S5 med Adnan Harambasic (SAHAA)

mandag 26. september 2016

Grupper

Legg inn hvem som skal jobbe på gruppe sammen her

Konkurransefasen

Program for konkurransefasen finnes her.

Husk at den mest oppdaterte kalenderen til enhver tid er google-kalenderen, da det kan skje oppdateringer og endringer

torsdag 15. september 2016

Berlin - romfordeling

Husk å legge inn telefonnummeret ditt i listen over romfordelingen.
Det er viktig at vi kan få tak i dere hvis vi trenger det.
Vet at det også står på feltkortet, men det skal ligge på instituttet mens vi er i Berlin.

onsdag 14. september 2016

Berlin - info

Litt info før turen.

Først vil jeg minne alle på å levere byromsoppgaven og manifestet + å levere tellere som dere fikk låne av Mathias til meg senest i morgen.

Pakking
Sengeklær+håndklær får dere på hostellet. Det er viktig at alle tar med pass, da vi trenger det for å komme inn i Riksdagen. Dere skal også fylle ut et feltkort før vi drar, det ordner vi i morgen formiddagen etter forelesningen med Vegard. Les denne infoen før dere skriver under

Innsjekking
Hvis dere kommer tidlig på formiddagen er det ikke sikkert det er mulig å sjekke inn. Da sier dere at dere kommer fra NTNU-gruppen og eventuelt oppgir mitt navn (Bjørn Inge) og får legge inn bagasjen. Meld fra hvem dere vil bo på rom med på forhånd på denne listen. Husk også å skrive inn telefonnummer slik at vi kan få tak i hverandre. Mitt nr er 97115971 og Markus sitt er 95154362.

Vil også anbefale alle å låse inn verdisaker i skapene på rommet. I fjor hadde vi problemer med tyveri fra et av rommene! Det er heller ikke særlig gode fellesarealer å henge i på kveldstid, så vi foreslår Szimpla Kaffeehaus, en bar/kafe i den gata vi bor som et slags stamsted.

Opplegg
Opplegget for uka finner dere her. Dette får dere også i papirform i morgen formiddag.
Vi starter opp fra hostellet kl 09.00 på mandag morgen.
Frokost får vi på hostellet - det er ikke lov å ta med seg mat fra frokostbuffeen, da får vi masse kjeft, så stå opp i tide slik at dere rekker å spise før vi drar fra hostellet.

Dette er et kart over stedene vi skal og forslag til hvor man kan dra på egen hånd. Vil anbefale dere som er i Berlin på søndag å besøke Mauerpark og sjekke ut loppemarked+karaoke der.

Vil også anbefale å sjekke ut urbanistene sitt arrangement etter fellesforelesningen i morgen. Til dere som blir igjen - nå har dere en mulighet til å lese litteratursamlingen og bli enda bedre kjent i Trondheim.

Vi snakkes i morgen etter forelesningen om Kommuneplanen - kl 10.15 på salen. 
Berlinrelatert:

En natt i Berlin (film)
Berlin Calling (album)
Wings of Desire (film)
The Lives of Others (film)
Berlin Wonderland (bok)

mandag 12. september 2016

Berlin - program

Program for Berlin-turen

Samlingen i dag kl 10.15 blir på salen - IKKE S4

Det har skjedd en dobbeltbooking av auditoriet og dagens kollokviesamling med Markus blir på salen. Spre ordet!

søndag 11. september 2016

Neste uke

Mandag kommer Markus til å holde en kollokvie/forelesning på salen fra 10.15-12.00. Forbered dere til denne samlingen ved å finne ut hva disse ordene betyr:
- Grad av utnytting – Tetthet
- Morfologi
- Byggelinje/ Byggegrense
- Medvirkning
- Arealformål

Tirsdag fra 10.15-12.00 kommer Per Arne Tefre fra Trondheim Kommune til S1 for å snakke om Byplanutfordringer i Trondheim. Fra 14.15-16.00 holder Sverre Flack en forelesning i ATH B om Industrialismen i K5. 

Onsdag kan dere jobbe med å få ferdig manifestet som skal leveres på torsdag. 

Torsdag holder Vegard Hagerup en forelesning om Kommuneplanen i S4 fra 8.15-10.00. Lever manifestet digitalt i løpet av dagen. Det skal brukes videre i prosjektet som dere skal jobbe med etter Berlin. Kl 10.00 informerer vi og svarer på eventuelle spørsmål om Berlin-turen. 

fredag er det fellesforelesning med Haga og Grov kl 14.15-16.00.

fredag 9. september 2016

Byvandring: Oppgave

Byvandringen i dag kommer til å foregå slik:

På tegnesalen ligger det forslag til ulike ruter i byen fra boken Byguiden - Vandringer i Trondheim.
Gå sammen i grupper på fire. Velg en vandring.
Fordel vandringen mellom dere og les dere opp på hver deres del slik at en av dere kan være guide for de andre på en del. Avtal oppstartstidspunkt og sted.

Gå ut!

torsdag 8. september 2016

Introduksjon byvandring kl 10:30 i morgen.

hei. Vi møtes kl 10:30 i salene i morgen for å snakker om byvandring, i morgen ettermiddag.

tirsdag 6. september 2016

Byromssregistrering innlevering

Bra jobbet med byrommene i går! Håper alle hadde en fin dag ute i solen.

Resultatet av dette skal leveres senest fredag kl 10.00. Vi har laget en mappe på Google Drive som dere kan levere på. Her ligger også maler som dere skal bruke.

I mappa finnes det regneark for både tellinger, registreringer og intervjuer som dere kan kopiere til deres byromsmappe og føre inn tallene. Vi fant i går ut at det er bedre at dere bruker litt tid på å skrive en kort tekst om hva dere gjorde/oppdaget/lærte i går enn å lage byromsark. Det finnes et innledende dokument med noen spørsmål dere kan ta utgangspunkt i. Bruk gjerne  bilder og begrepene som vi diskuterte i forrige uke (tilgjengelig-trygt-komfortabelt-opplevelsesrikt). I tillegg kan dere lage en bildemappe med deres navn på, hvis dere kan tenke dere å dele bildene. Er det navn på mappa vet man hvem som skal krediteres. Vi ønsker også at dere gir oss tilbakemelding på hva som var bra og hva som kan forbedres og legger dette inn på mappa på Drive.

Alle kopierer de filene de trenger til sin egen byromsmappe. Noen vil trenge mange regneark fordi de har telt trafikken i mange snitt. Viktig at folk gir navn til filene så man skjønner hvilken fil som hører til hvilket snitt og hvilket byrom. Bruk samme tall og bokstaver som på arkene dere har fått utdelt.

Ved spørsmål ta kontakt med Bjørn Inge, Mathias eller Markus. 

fredag 2. september 2016

Neste uke

Ser at det har dukket opp mange gode oppgaver på serveren. Bra jobbet! Håper dere har hatt noen gode diskusjoner i dag.

Neste ukes program kommer her.

Mandag blir hele dagen satt av til byromssregistrering. Jeg, Markus og Mathias kommer til å gå rundgt i byen og møter sikkert på en del av dere. Denne oppgaven skal leveres på fredag neste uke. 

Tirsdag kommer Branko Mitrovic til å informere om ATH C, som starter etter jul. Dette skjer før forelesningen til Markus om Reguleringsplanen. Møt opp i S1, klokken 10.00. Fra 12.30-14.30 blir det et åpent møte om Campusutviklingen,møt opp hvis du er interessert i det. 

Onsdag morgen blir det forelesning i ATH B med Jakob Tigges om Berlin i F6. Fra 12.30-14.15 kommer Hans Skotte til å snakke om Internasjonale perspektiver på byutvikling i S4. 

torsdag kommer Vegard Hagerup for å holde en workshop/forelesning om Kreative Prosesser. Dette skjer på salen fra 13.00-16.00. 

Fredag er det også et møte angående Campus for de som er interessert. Det skjer i rådsalen i hovedbygningen fra 12.00-14.00. Etter det runder vi av uken med en byvandring - mer informasjon kommer i neste uke. 

God helg!

Flats in Cairo, 1859


torsdag 1. september 2016

Fredag

I morgen - innimellom GIS-kurs og laserkurs vil vi at dere skal diskutere oppgavene dere har gjort denne uka. Husk å skriv dere opp på laserkurs - fyll inn hullene hvis mulig!

- Gjør ferdig de to oppgavene (utfordringer og muligheter+framtidsfunderinger) innen klokka 12.00. Bruk mal på server.
- Skriv ut de to oppgavene på hvert sitt A4-ark
- Ta med arkene, gå sammen i grupper på fem og fem. Diskuter det dere har gjort og funnet ut av.
- Bestem sammen en rangering av de ulike utfordringene og mulighetene og skriv en rangert liste med fem.
- Presenter også kort oppgaven om framtidsscenarioer og visjoner. Hva er likt/ulikt? Kan dette knyttes opp mot oppgaven om utfordringer og muligheter?
- Heng opp arkene dere har skrevet ut på den blå tavlen i gangen - blir det fullt der, finn et annet sted det passer å henge det opp.

Angående mandag så kommer Mathias Midbøe til å komme innom i morgen kl 11.45 og gi dere det dere trenger for å utføre byromsregistreringen og oppklare dersom noe er uklart. Skriv dere opp på denne listen for å velge et byrom dere vil jobbe med.

Samling på salen i dag

Vi tar en kort samling på salen i dag kl 13.00 for å introdusere diskusjon av ukens oppgaver i grupper. Vi har funnet ut at det fint går an å gjøre dette i løpet av morgendagen innimellom etter laser- og gis-kurs.